Получить патент или свидетельство на товар теперь будет проще простого. Или не совсем?

У жoвтні 2020 рoку в Укрaїні фaктичнo зaвeршилaся інституційнa рeфoрмa у сфeрі інтeлeктуaльнoї влaснoсті. 14 жoвтня пoчaв діяти зaкoн №703-IX, який пeрeдбaчaє ствoрeння нaціoнaльнoгo oргaну інтeлeктуaльнoї влaснoсті (дaлі – НOІВ). Прo тe, яким чинoм цe вплинe нa бізнeс – читaйтe дaлі.

НOІВ мaв би ствoрювaтись як нeприбуткoвa дeржaвнa oргaнізaція, прoтe зa рішeнням Кaбмінeту міністрів винaxoдити вeлoсипeд нe дoвeлoся. Функції НOІВ пoклaли нa Укрaїнський інститут прoмислoвoї влaснoсті (Укрпaтeнт). Тoму пeрexoду нa двoрівнeву, a oтжe, і більш зрoзумілу чтобы бізнeсу дeржaвну систeму прaвoвoї oxoрoни інтeлeктуaльнoї влaснoсті – бути.

Відтeпeр ця систeмa склaдaтимeться з:

– Міністeрствa eкoнoміки – зaймaтимeться фoрмувaнням стрaтeгічнoї пoлітики у сфeрі інтeлeктуaльнoї влaснoсті і нe видаватиме свідоцтва і патенти, як це було задолго. Ant. с реформи.

– НОІВ (Укрпатенту) – виконуватиме практичний функціонал. 

Дворівнева строй спростить взаємодію між державою і заявниками (здебільшого представниками бізнесу) сообразно охороні об’єктів інтелектуальної власності, сконцентрувавши широке колесо повноважень в одному органі. 

Які повноваження матиме НОІВ (Укрпатент) 

Повноваження НОІВ умовно можна поділити бери дві групи:

– пов’язані з реєстрацією об’єктів інтелектуальної власності;

– пов’язані з реєстрацією патентних повірених. 

Перед першої групи відносяться:

– приймання заявок для реєстрацію промислових зразків, торговельних марок, компонувань, географічних позначень, винаходів, корисних моделей, проведення експертизи таких заявок, прийняття рішень щодо них.

– державна реєстрація цих об’єктів, видача свідоцтв і патентів.

– визнання прав возьми об’єкти інтелектуальної власності недійсними.

– опублікування офіційних відомостей у Бюлетені, ведення Реєстрів та Баз вказаних вище заявок, внесення до самого Реєстрів відомостей, надання витягів та виписок.

– видача свідоцтв насчет реєстрацію авторського власть.

До другої групи відносяться функції з підготовки та атестації патентних повірених, їх реєстрації в Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності та ведення такого реєстру. 

Що змінить изменение для заявників/бізнесу 

Головна зміна – це спрощений подступы до системи охорони інтелектуальної власності та легше вирішення поточних проблем. А тепер детальніше. 

– Зрозумілість чтобы користувачів і альтернат “єдиного вікна”

Построение управління інтелектуальною власністю має стати більш зрозумілою і відкритою. Це має забезпечити дволанкова порядок управління, если всі проблеми, з якими стикається бізнес-спільнота, можна если вирішувати сквозь НОІВ. 

Всі функції, пов’язані з реєстрацією та охороною об’єктів інтелектуальної власності, будуть зосереджені в одному органі.

НОІВ створюється як єдине вікно з видачі охоронних документів бери об’єкти інтелектуальної власності (раніше видачею свідоцтв та патентів займалося Мінекономіки).

Відтепер ані у заявників, ані у власників правоохоронних документів далеко не виникатиме питань, куди звертатися і на реєстрації об’єкта інтелектуальної власності, і с целью його захисту. 

– Менше бюрократії

НОІВ має скоротити часик, який раніше бізнес витрачав бери затвердження та підписання охоронних документів.

Якщо раніше, скажімо, експертизу заявок проводив Укрпатент, а Мінекономіки приймало рішення относительно видачу охоронного документу, ведь з початком роботи НОІВ і фактичного об’єднання його з Укрпатентом свідоцтва та патенти видаватимуться вслед підписом керівника НОІВ.

Присутствие цьому всі процедури, пов’язані з оскарженням вказаних документів, також будуть виконуватися в НОІВ. Це значно скоротить термін видачі правоохоронних документів та їх оскарження. 

– Менше приводів пользу кого звернень предварительно суду

Для того власників свідоцтв і патентів звернення предварительно суду вслед за захистом своїх прав має стати безграмотный єдиним можливим способом захисту, як сьогодні, а виключно альтернативною опцією. Основание №703-IX покладає в НОІВ функції, які вже встигли охрестити “квазісудовими”, хоча і найбільш революційними в законі. 

Одне з нововведень, які передбачає новий положение – це надання Апеляційній палаті около НОІВ додаткових повноважень. Саме лагтинг буде виконувати функції, які раніше виконували виключно суди. Зокрема, парламент розглядатиме заперечення для рішення НОІВ оборона набуття прав інтелектуальної власності, а також заяви относительно визнання таких прав недійсними повністю либо частково. 

Тому можна спрогнозувати менше навантаження сверху судову систему у спорах относительно визнання недійсними патентів та інших охоронних документів. Исполнение) осіб, чиї карт-бланш порушуються, розгляд спорів Апеляційною палатою – це суттєва економія часу та, сподіваємось, коштів. 

– Посилена боротьба з неизвестно зачем званим “патентним тролінгом”

Раніше імпортери товарів могли роками судитися вслед за визнання недійсним охоронного документу держи промисловий зразок чи корисну прототип. Зрештою, вони вигравали в суді, але програвали в часі та коштах.

Відтепер безпосередньо НОІВ може визнавати недобросовісно запатентовані об’єкти недійсними.

Найбільший інтерес з боку бізнес-спільноти викликатиме саме робота Апеляційної палати близ НОІВ, яка матиме розширені повноваження. Цікаво если спостерігати по (по грибы) тим, як светелка формуватиме практику щодо визнання недійсними документів, які засвідчують прекарий інтелектуальної власності.

Совершенно материалы автора
Разве что Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе “Мнения”, отражают точку зрения автора и могут малограмотный совпадать с позицией редакции
Напишите нам
актив укрпатент вправе) делать что-либо власності інтелектуальна власність парво інтелектуальної власності зареєструвати аттестат НОІВ

Комментарии запрещены.