5 причин создать корпоративный или паевой инвестфонд для вашего бизнеса

Інститути спільнoгo інвeстувaння (ІСІ) існують в Укрaїні більшe 15-ти рoків, прoтe сaмe oстaннім чaсoм ми мoжeмo спoстeрігaти підвищeний інтeрeс дo цієї тeми зі стoрoни бізнeсу. І він нe бeзпідстaвний, aджe 17 грудня 2020-гo Вeрxoвнa рaдa прийнялa зaкoн прo зaпрoвaджeння прaвил кoнтрoльoвaниx інoзeмниx кoмпaній, чим пoстaвилa пeрeд oкрeмим укрaїнським бізнeсoм питaння щoдo дoцільнoсті тa eфeктивнoсті їx oфшoрниx структур.

Читaйтe тaкжe
Бeзнaлoгoвaя ликвидaции КИК. A тaк мoжнo?

Для того тиx, xтo щe нe мaв чaсу рoзібрaтись, ІСІ є oкрeмим інструмeнтoм інвeстувaння, який нaділeний зaкoнoм цілим рядoм пeрeвaг. ІСІ мoжуть існувaти aбo у фoрмі юридичнoї oсoби – кoрпoрaтивнoгo інвeстиційнoгo фoнду (КІФ), aбo у фoрмі oб’єднaння кaпітaлу бeз ствoрeння юридичної особи – пайового інвестиційного фонду (ПІФ).

Нижче – п\’ять причин, чому возьми нашу думку варто звернути увагу получи КІФи та ПІФи.

1. Значний обсяг залучених коштів 

Відповідно вплоть до даних Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), існує 1510 різних ІСІ, з них приблизно 530 – КІФи і 810 – ПІФи (дані постійно оновлюються), які володіють активами для загальну суму 407 813 млн гривень. 

Поодаль не кожна стиль інвестування може похвалитись такими результатами, що баять про ефективність КІФ та ПІФ. 

2. Звільнення від оподаткування прибутку 

Однією з головних переваг корпоративних та пайових інвестиційних фондів є звільнення від оподаткування їх прибутку. 

Читайте вдобавок
РРО, КИК, финмониторинг: какие налоговые нововведения были в 2020-м и а ждать в 2021-м

Ради своєю суттю такий власть дуже нагадує податок бери виведений капітал, насчет який ежесекундно говорять політики. Тобто прибуток КІФ і ПІФ оподатковується тільки бери етапі його розподілу між учасниками. 

Такий податковий государственное устройство відкриває широкі можливості с целью використання КІФ та ПІФ с целью ре-інвестування. Іншими словами, поки прибуток реінвестується в бізнес, його безвыгодный потрібно оподатковувати. 

3. Задача офшору 

Імплементація плану BEPS в Україні работать структурування бізнесу спустя офшорні компанії менш цікавим та популярним. Враховуючи це, український бізнес почав шукати альтернативи, і багато хто припускає, що однією із таких альтернатив можуть стати ІСІ.

Читайте равным образом
Стоп оффшор: к чему целиться бизнесу в своя рука с планом BEPS

 

Как видно, що податкові переваги ІСІ дають можливість досить богато використовувати фонди для того інвестиційних проектів, во (избежание чого, власне, ІСІ і створювались.

Проте, КІФ та ПІФ можуть також відігравати важливу сверток в межах інтегрованих бізнес-груп, наприклад, к надання фінансування, здавання в оренду рухомого і нерухомого вниз, роялті. 

Зрозуміло, що корпоративне структурування бізнесу має для меті досягнення ряду цілей, включаючи побудову ефективного корпоративного управління, оптимізацію бізнес-процесів, зменшення ризиків рейдерського захоплення, формування холдингової структури, залучення фінансування, тощо.

Проте, вже сьогодні ми можемо говорити, що КІФ і ПІФ варто розглядати як Вотан з механізмів досягнення окремих цілей.

4. Багатофункціональність фондів 

Чинне законодавство дає досить розгалужену класифікацію ІСІ. Яко, (1) в залежності від порядку здійснення діяльності фонди поділяють получай відкриті, інтервальні та закриті, (2) в залежності від терміну діяльності в строкові і безстрокові, (3) в залежності від виду активів – держи диверсифіковані, спеціалізовані, кваліфікаційні та недиверсифіковані. 

Початково передбачалось застосування фондів в різних сферах та щодо різних активів, таких як грошові кошти, акції, облігації, банківські метали, кредитні активи, нерухомість, біржові товарні активи, тощо. 

Сьогодні ми можемо констатувати, що ІСІ королем використовуються лише у будівництві. Бесцельно, дуже много раз будівельні компанії використовують фонди во (избежание продажу майнових прав получи и распишись майбутні квартири і по (по грибы) накопичені кошти здійснюють будівництво. Проте, це мало-: неграмотный означає, що КІФи і ПІФи отнюдь не можна використовувати в інших сферах. 

Таким (образом, для прикладу, Міністерство цифрової трансформації України, в рамках проекту Дія.Сіті, планує залучити венчурний капітал для того розвитку ІТ-індустрії в Україні. 

5. Професійність та прозорість 

Однією з особливостей КІФ та ПІФ є тетенька, що вони без- мають власного виконавчого органу, а їх управління здійснюється компаніями з управління активами (КУА). 

Важливо зазначити, що КУА є професійним учасником фондового ринку, діяльність якого контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Більш того, дхарма чітко визначає як професійні, скажем і фінансові вимоги задолго. Ant. с КУА, що покликано підвищити ефективність їх управлінських функцій.

Зокрема, мінімальний статутний капітал КУА зафіксований возьми рівні 7 млн гривень. Більш того, КУА повинно мати у своєму складі щонайменше трьох сертифікованих фахівців. Детальніше з вимогами можна ознайомитись в ліцензійних умовах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Нате сьогоднішній денек існує 304 КУА і всі вони є членами УАІБ, яка є єдиною саморегулівною недержавною організацією, якій страна делегувала частку своїх повноважень.

Весь материалы автора
На случай если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе “Мнения”, отражают точку зрения автора и могут маловыгодный совпадать с позицией редакции
Напишите нам
КУА деофшоризація КІФ ПІВ ІСІ Інститути спільного інвестування корпоративний інвестиційний актив пайовий інвестиційний запас план BEPS

Комментарии запрещены.